Zeppelin Pub

Černovská 1
010 08, Žilina
Tel.: 0905 484 098 , 0908 910 283
Pondelok – Nedeľa : 08:00 – 07:00

 .